Умови

Публічний договір про надання послуги доступу до Платформи “МІЙ КВЕСТ”

 

Цей Договір про надання послуги доступу до Платформи «МІЙ КВЕСТ» (надалі – «Договір») укладено між фізичною особою-підприємцем Івановим Іваном Юрійовичем (далі – «МІЙ КВЕСТ»), який діє на підставі запису в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №20660000000040053 від 05.02.2016 р., та фізичною або юридичною особою, яка надала «МІЙ КВЕСТ» Реєстраційні дані або самостійно зареєструвала Обліковий запис на Платформі «МІЙ КВЕСТ» (далі – Користувачем). Публікація цього Договору за адресою https://quests.in.ua/rules/ розглядається «МІЙ КВЕСТ» як направлення фізичній або юридичній особі, яка досягла 18-річного віку, публічної оферти.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Платформа «МІЙ КВЕСТ» – це веб-сайт у мережі Інтернет за адресою https://quests.in.ua, який надає дистанційні послуги, містить Контент для надання цих послуг, Об’єкти Інтелектуальної Власності та будь-яку іншу супутню інформацію, а також сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних доменом https://quests.in.ua.

1.2. «Контент» – текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані «МІЙ КВЕСТ» чи опубліковані Користувачами та розміщені (доступні) на Платформі «МІЙ КВЕСТ» для використання Користувачем (квести і матеріали в них).

1.3. «Вебсервіс» – комп’ютерний функціонал зі створення, редагування, проведення та проходження квестів.

1.4. «Обліковий запис» («Акаунт») – обліковий запис Платформи «МІЙ КВЕСТ», який Користувач створив (зареєстрував), щоб використовувати Платформу «МІЙ КВЕСТ» відповідно до цього Договору.

1.5. «Реєстраційні Дані Користувача» – інформація стосовно Користувача: ім’я та прізвище, e-mail, а також будь-яка інша персональна інформація, необхідна для надання послуги доступу до Платформи «МІЙ КВЕСТ».

1.6. «Послуга доступу до Платформи «МІЙ КВЕСТ» – послуга, яка є предметом цього Договору та надається «МІЙ КВЕСТ» за умовами цього Договору, і яка споживається Користувачем у повній мірі з моменту реєстрації.

1.7. «Віртуальний рахунок» – умовна грошова сума, яку Користувач може використовувати для оплати будь-яких послуг на Платформі «МІЙ КВЕСТ».

1.8. «Поповнення рахунку» – перерахування Користувачем власних коштів з банківської картки на Віртуальний рахунок «МІЙ КВЕСТ» за допомогою інтернет-еквайрингу.

1.9. «Бонуси» – автоматичні нарахування на Віртуальний рахунок Користувача за виконання Користувачем певних бажаних дій на Платформі (реєстрація, публікація власного квесту та ін.).

 

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є публічним згідно зі ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та однаковим для всіх Користувачів, укладається шляхом здійснення конклюдентних дій і передбачає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем усіх умов Договору без винятків та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору.

2.2. Цей договір вважається укладеним без його подальшого підписання і вступає в силу з моменту створення Користувачем Облікового запису на Платформі «МІЙ КВЕСТ» та діє протягом всього строку виконання Сторонами зобов’язань, передбаченими цим Договором.

2.3. Користувач може розірвати цей Договір у будь-який момент шляхом видалення свого Облікового запису на Платформі «МІЙ КВЕСТ» за посиланням: https://quests.in.ua/?user_logout=true

2.4. Відмова Користувача від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (розірвання Договору з ініціативи Користувача) вважається також відмовою Користувача від усіх послуг, які йому надавалися за умовами цього Договору.

2.5. «МІЙ КВЕСТ» може розірвати цей Договір у будь-який момент без пояснення причини шляхом видалення або призупинення Облікового запису Користувача на Платформі «МІЙ КВЕСТ».

2.6. «МІЙ КВЕСТ» має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за цим Договором (зазначивши причини) і при цьому звільняється від відшкодування Користувачу будь-яких грошових сум, отриманих від Користувача як плата за послугу доступу до Платформи «МІЙ КВЕСТ» за цим Договором, а у випадку спричинення Користувачу розірванням Договору будь-яких збитків звільняється від їх відшкодування.

2.7. У випадку розбіжностей Сторони прагнутимуть врегулювати виниклі розбіжності шляхом переговорів.

 

3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ «МІЙ КВЕСТ»

3.1. Реєстрація Облікового запису:

3.1.1. Для використання Платформи «МІЙ КВЕСТ» Користувач повинен заповнити відповідну форму входу/реєстрації та створити Обліковий запис на Платформі «МІЙ КВЕСТ», вказавши необхідні Реєстраційні Дані. Користувач зобов’язується надати достовірну інформацію під час реєстрації та використання Платформи «МІЙ КВЕСТ» і погоджується на обробку й використання зі сторони «МІЙ КВЕСТ» персональних даних.

3.1.2.Користувач бере на себе зобов’язання не розкривати інформацію про Обліковий запис третій особі та несе одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки Облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються з Обліковим записом або через нього, і погоджується негайно повідомляти «МІЙ КВЕСТ» про будь-яке порушення безпеки Облікового запису. «МІЙ КВЕСТ» не несе відповідальності за будь-які збитки, які виникають у зв’язку з несанкціонованим використанням Облікового запису Користувачем.

3.1.3. Користувач дає згоду на отримання внутрішніх повідомлень та e-mail від «МІЙ КВЕСТ», які стосуються стану надання послуг або комерційних пропозицій.

3.2. Надання послуги доступу до Контенту та Вебсервісу на Платформі «МІЙ КВЕСТ» та повернення грошової оплати:

3.2.1. Платформа «МІЙ КВЕСТ» містить Контент і Вебсервіс, послуга доступу до якого може надаватися безкоштовно, на підставі грошової оплати та на підставі спеціальних маркетингових умов.

3.2.2. Доступ до безкоштовного Контенту і Вебсервісу надається одразу після створення Користувачем Облікового запису на Платформі «МІЙ КВЕСТ» або після натискання Користувачем відповідної кнопки на сторінці Контенту (“Редагувати”, “Пройти” тощо).

3.2.3. Доступ до платного Контенту на Платформі «МІЙ КВЕСТ» надається одразу в разі наявності потрібної суми коштів на Віртуальному рахунку або після оплати вартості послуги. «МІЙ КВЕСТ» не збирає і не обробляє банківську та/або фінансову інформацію: усі розрахунки здійснюються Користувачем через веб-інтерфейс фінансового посередника інтернет-еквайрингу.

3.2.4. Користувач визнає законною оплату послуг та поповнення Віртуального рахунку за цим Договором з використанням (підтвердженням) Облікових даних, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Платформі «МІЙ КВЕСТ».

3.2.5. Користувач погоджується з тим, що оплачена послуга (поповнення Віртуального рахунку) на Платформі «МІЙ КВЕСТ» за цим Договором зазвичай не має зворотного характеру, тобто грошова оплата не повертається Користувачу (за винятком окремих форс-мажорних випадків).

3.3. Правила Використання Контенту та Вебсервісу на Платформі «МІЙ КВЕСТ»:

3.3.1. Користувачу дозволяється застосовувати Контент і Вебсервіс тільки для особистого використання (в т.ч. комерційного);

3.3.2. Користувач може поширювати власний Контент у мережі Інтернет через Платформу «МІЙ КВЕСТ» та використовувати Вебсервіс з комерційною метою (проводити власні платні квести);

3.3.3. Користувачу забороняється надавати доступ до платного Контенту і Вебсервісу через надання доступу до Облікового запису третім особам;

3.3.4. Користувачу забороняється зламувати програмне забезпечення та/або іншим чином втручатися в роботу Платформи «МІЙ КВЕСТ», а також використовувати Платформу «МІЙ КВЕСТ» для будь-якої незаконної діяльності.

3.4. Правила використання Бонусів на Платформі «МІЙ КВЕСТ»:

3.4.1. Користувач виконує дії, за які автоматично поповнюється Віртуальний рахунок.

3.4.2. Актуальний перелік бажаних дій, за які нараховуються Бонуси, представлено на цій сторінці: https://quests.in.ua/pricing/.

3.4.3. Перелік бажаних дій та обсяг винагороди може бути змінений Платформою «МІЙ КВЕСТ» в односторонньому порядку будь-коли без попередження.

3.4.4. Бонуси не мають жодних обмежень і використовуються на Віртуальному рахунку як і власні (реальні) кошти Користувача.

 

4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4.1. Право інтелектуальної власності на комп’ютерну веб-програму «МІЙ КВЕСТ», Контент і Вебсервіс належить «МІЙ КВЕСТ», якщо інше не заявлено на веб-сторінках Контенту.

4.2. «МІЙ КВЕСТ» надає Користувачу невиключну, без права на субліцензію, відкличну ліцензію на Контент і Вебсервіс, яка поширюється на територію всіх країн світу, на умовах, викладених у цьому Договорі, виключно видами (способами) використання, передбаченими технічно й організаційно Платформою «МІЙ КВЕСТ». Ліцензія надається безкоштовно або на підставі оплати послуги доступу до Контенту чи Вебсервісу.

4.3. Користувач може копіювати та видозмінювати Контент третіх осіб (авторські квести), якщо вони опубліковані на сторінці https://quests.in.ua/quests/.  При цьому авторство першої версії залишається за першим автором.

4.4. Користувач, який публікує власний авторський Контент (квест), погоджується з тим, що цей Контент можуть копіювати та видозмінювати інші Користувачі.

4.4. Скопійований Користувачем Контент (квест) інших авторів не може бути опублікований поточним Користувачем, навіть якщо він буде видозмінений на 100%.

4.4. Відповідальність за зміст, якість та унікальність Контенту, автором якого не є представники Платформи “МІЙ КВЕСТ”, залишається виключно на авторові. “МІЙ КВЕСТ” не несе відповідальності за чиїсь збитки або неотримані прибутки, пов’язані з таким Контентом.

4.5. Користувач має право завантажувати на “МІЙ КВЕСТ” авторський Контент і при цьому дає згоду, що цей Контент може бути опублікований у відкритому доступі, а також поширюватись у складі комерційних послуг “МІЙ КВЕСТ”. У разі виявлення об’єктивного плагіату зі сторони Користувача дію цього Договору може бути припинено в односторонньому порядку.

 

5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. «МІЙ КВЕСТ» не несе відповідальності за припинення доступу до Платформи «МІЙ КВЕСТ», що виникло не з його вини або у зв’язку з технічними перебоями, а також не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану Користувачу таким тимчасовим припиненням доступу.

5.2. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи. При цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається Сторонами з цього переліку. Факт настання й тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.

 

6. ЗМІНИ В ДОГОВОРІ

6.1. Цей Договір може бути змінений «МІЙ КВЕСТ» в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Користувача. Зміни набирають чинності в день публікації нової версії цього Договору за адресою: https://quests.in.ua/rules/

6.2. Користувач погоджується, що його згода з умовами цього Договору або використання ним Платформи «МІЙ КВЕСТ» після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свою співпрацю з «МІЙ КВЕСТ» в установленому цим Договором порядку.